Project Agent Orange
October 26, 2016, 04:14:00 AM *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News: SMF - Just Installed!
 
   Home   Help Search Login Register  
Pages: [1] 2 3 ... 253
  Print  
Author Topic: Project Agent Orange Discussion Board  (Read 309062 times)
mhbrownstein
Administrator
Hero Member
*****
Posts: 2472


View Profile Email
« on: July 18, 2011, 07:27:38 PM »

Welcome to Project Agent Orange's Discussion Board. Please sign in and join this forum. Together we can create a better life for all of the victims of the Agent Orange Holocaust.

To read all of the comments, see videos and other information, please scroll down.

« Last Edit: October 19, 2011, 04:43:40 PM by mhbrownstein » Logged
mhbrownstein
Administrator
Hero Member
*****
Posts: 2472


View Profile Email
« Reply #1 on: July 20, 2011, 05:03:45 AM »

Chào mừng bạn đến với Hội đồng quản trị Thảo luận dự án chất độc da cam. Xin vui lòng đăng nhập và tham gia diễn đàn này. Cùng nhau chúng ta có thể tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả các nạn nhân của cuộc tàn sát chất độc da cam.

Để đọc tất cả các ý kiến, xem video và các thông tin khác, xin vui lòng di chuyển xuống.
« Last Edit: July 22, 2011, 06:07:33 AM by mhbrownstein » Logged
mhbrownstein
Administrator
Hero Member
*****
Posts: 2472


View Profile Email
« Reply #2 on: July 20, 2011, 05:38:43 AM »

To read an interview about Agent Orange, please click following link:

http://www.democracynow.org/2008/12/4/vietnamese_agent_orange_victims_demand_accountability
« Last Edit: July 20, 2011, 08:04:26 AM by mhbrownstein » Logged
mhbrownstein
Administrator
Hero Member
*****
Posts: 2472


View Profile Email
« Reply #3 on: July 20, 2011, 05:40:27 AM »

To see a video on Agent Orange and its devastation, please click the following link:

http://www.youtube.com/watch?v=VVH-w1lCbrY
« Last Edit: July 20, 2011, 08:04:01 AM by mhbrownstein » Logged
mhbrownstein
Administrator
Hero Member
*****
Posts: 2472


View Profile Email
« Reply #4 on: July 20, 2011, 08:05:47 AM »

To view images and photos of agent orange victims, please click the following link:

http://www.google.com/search?q=agent+orange+victims&hl=en&biw=1024&bih=571&prmd=ivns&source=lnms&tbm=isch&ei=qu4mTp6TJobZgQeitrxc&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&sqi=2&ved=0CAwQ_AUoAQ
Logged
kjtouhy
Full Member
***
Posts: 225


View Profile
« Reply #5 on: July 20, 2011, 05:03:26 PM »

Today when I went shopping, I ended up talking to a salesman. I live in the USA and I'm saddened and surprised that my country did nothing to help your country. Listening and looking at the above links really made me want to do something to make a change. But I'm not finished with my first story.

The salesman used to be in the USA military and he said he never went to Vietnam. He said we won that war and we helped everyone there to have better lives.

He really believed my country won!

He did not know a thing about Agent Orange and he said, "We made Vietnam safe for democracy. That's good enough for me."

I was excited when I discovered this forum, but I need to warn everyone: if this guy really believes the US won the Vietnam (American) War (you learn new things everyday) then others probably have the same mindset.

We will have an uphill battle to try to clean up Agent Orange and help the victims. I'm going to do some serious thinking on what should be our next steps. I hope we can solve this problem and put it behind us together--Americans and Vietnamese.

Hôm nay khi tôi đi mua sắm, tôi đã kết thúc  nói chuyện với một người bán hàng. Tôi sống ở Mỹ và tôi rất buồn và ngạc nhiên rằng đất nước của tôi đã không làm gì  để giúp đất nước  của bạn. Nghe và nhìn vào các liên kết trên  thực sự làm tôi muốn làm một  cái gì đó để làm cho một sự thay đổi. Nhưng tôi chưa kết thúc với  câu chuyện đầu tiên của tôi.

Người bán hàng được sử dụng trong quân đội Mỹ và ông nói ông không bao giờ đến Việt Nam. Ông nói rằng chúng tôi đã thắng cuộc chiến tranh và chúng tôi đã giúp tất cả mọi người ở đó để có cuộc sống tốt hơn.

Ông thực sự tin rằng đất nước tôi giành chiến thắng!

Ông đã không biết một điều về chất độc da cam và ông nói, "Chúng tôi đã làm Việt Nam an toàn cho dân chủ Đó là đủ tốt cho tôi."

Tôi rất vui mừng khi tôi phát hiện ra diễn đàn này, nhưng tôi cần phải cảnh báo mọi người: nếu anh chàng này thực sự tin rằng Mỹ đã giành chiến tranh Việt Nam (Mỹ) (bạn tìm hiểu những điều mới hàng ngày) thì người khác có thể có những suy nghĩ tương tự.

Chúng tôi sẽ có một trận chiến khó khăn để cố gắng để làm sạch chất da cam và giúp đỡ các nạn nhân. Tôi sẽ làm một số suy nghĩ nghiêm túc về những gì cần được các bước tiếp theo của chúng tôi. Tôi hy vọng chúng ta có thể giải quyết vấn đề này và đặt nó phía sau chúng tôi lại với nhau - người Mỹ và Việt Nam.

Chúng tôi sẽ có một trận chiến khó khăn để cố gắng để làm sạch chất da cam và giúp đỡ các nạn nhân. Tôi sẽ làm một số suy nghĩ nghiêm túc về những gì cần được các bước tiếp theo của chúng tôi. Tôi hy vọng chúng ta có thể giải quyết vấn đề này và đặt nó phía sau chúng tôi lại với nhau - người Mỹ và Việt Nam.
« Last Edit: July 22, 2011, 02:07:03 AM by mhbrownstein » Logged
m.lapin
Administrator
Hero Member
*****
Posts: 974


View Profile Email
« Reply #6 on: July 22, 2011, 02:01:33 AM »

I have tried to find links to American victims of Agent Orange, but so far all that I can find out is Dow chemical knew about the dangers even as they allowed the US to deploy the chemicals and that Monsanto claims they are innocent because the USA hired them. I thought we were beyond this kind of ignorance.

How can I help the Vietnamese people and the American victims?

Tôi đã cố gắng để tìm thấy các liên kết cho các nạn nhân chất độc da cam Mỹ, nhưng cho đến nay tất cả mà tôi có thể tìm hiểu Dow hóa học biết về sự nguy hiểm ngay cả khi họ cho phép Mỹ triển khai các hóa chất và Monsanto tuyên bố rằng họ vô tội bởi vì Mỹ đã thuê chúng. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã vượt ra ngoài này của vô minh. Làm thế nào tôi có thể giúp đỡ nhân dân Việt Nam và các nạn nhân Mỹ?
« Last Edit: July 22, 2011, 02:08:48 AM by mhbrownstein » Logged
mhbrownstein
Administrator
Hero Member
*****
Posts: 2472


View Profile Email
« Reply #7 on: July 22, 2011, 02:10:39 AM »

Just want everyone to know that I translated M. Lapin's reply (and my own) using an Internet translator. I do not know how KJ Touhy translated her reply. I would appreciate it if someone wrote to me and told me if the translator really works.

Thanks.

Chỉ muốn mọi người biết rằng tôi dịch M. Lapin trả lời (và của riêng tôi) bằng cách sử dụng một dịch giả Internet. Tôi không biết làm thế nào KJ Touhy dịch thư trả lời của cô. Tôi sẽ đánh giá cao nó nếu ai đó đã viết cho tôi và nói với tôi nếu các dịch giả thực sự làm việc.

Cảm ơn.
« Last Edit: July 22, 2011, 02:12:13 AM by mhbrownstein » Logged
ngsaomai
Administrator
Newbie
*****
Posts: 1


View Profile Email
« Reply #8 on: July 22, 2011, 02:26:00 AM »

Just want everyone to know that I translated M. Lapin's reply (and my own) using an Internet translator. I do not know how KJ Touhy translated her reply. I would appreciate it if someone wrote to me and told me if the translator really works.

Thanks.

Chỉ muốn mọi người biết rằng tôi dịch M. Lapin trả lời (và của riêng tôi) bằng cách sử dụng một dịch giả Internet. Tôi không biết làm thế nào KJ Touhy dịch thư trả lời của cô. Tôi sẽ đánh giá cao nó nếu ai đó đã viết cho tôi và nói với tôi nếu các dịch giả thực sự làm việc.

Cảm ơn.
I've read through all the posts. the translation was nice except for some points, but i still get the whole idea. Just tell me if I could help you somehow.
Logged
mhbrownstein
Administrator
Hero Member
*****
Posts: 2472


View Profile Email
« Reply #9 on: July 22, 2011, 06:21:44 AM »

Ngsaomai ,

You have already healped.

This site is up and running because we as a world community have to help solve the agent orange chriusis. Any photos or data or any other things that can help us to make a strong statement and give us the ability to collect money to assist in solving this terrible problem will be greatly appreciated.

Thanks for joing the forum.

Michael

PS--Alsoi any insights on how to make the website itself better and to get more publkicity for it and this forum is also greatly appreciated.

www.projectagentorange.com


Ngsaomai,

Bạn đã có healped.

Trang web này là hoạt động và chạy bởi vì chúng tôi là một cộng đồng thế giới có thể giúp giải quyết các chất độc da cam chriusis. Bất kỳ hình ảnh hoặc dữ liệu hoặc bất cứ thứ nào khác mà có thể giúp chúng tôi để làm cho một tuyên bố mạnh mẽ và cho chúng ta khả năng để thu thập tiền để hỗ trợ trong việc giải quyết vấn đề khủng khiếp này sẽ được đánh giá rất nhiều.

Cảm ơn bạn đã joing diễn đàn.  

Michael

PS - Alsoi bất kỳ những hiểu biết về cách làm cho trang web riêng của mình tốt và để có được thêm publkicity cho nó và diễn đàn này cũng đánh.
« Last Edit: July 22, 2011, 06:23:35 AM by mhbrownstein » Logged
m.lapin
Administrator
Hero Member
*****
Posts: 974


View Profile Email
« Reply #10 on: August 10, 2011, 03:38:18 AM »

BOYCOTT MONSANTO AND DOW CHEMICAL
BOYCOTT MONSANTO AND DOW CHEMICAL
BOYCOTT MONSANTO AND DOW CHEMICAL
BOYCOTT MONSANTO AND DOW CHEMICAL
BOYCOTT MONSANTO AND DOW CHEMICAL
BOYCOTT MONSANTO AND DOW CHEMICAL
Logged
mhbrownstein
Administrator
Hero Member
*****
Posts: 2472


View Profile Email
« Reply #11 on: September 29, 2011, 07:34:51 AM »

http://www.vava.org.vn/
Logged
mhbrownstein
Administrator
Hero Member
*****
Posts: 2472


View Profile Email
« Reply #12 on: October 03, 2011, 06:37:10 AM »

The following is from Bob Boldt:

To reframe Shakespeare a bit: The evil that nations do lives on after them; the good is oft interred with their bones.

Long after the last stock has crashed and the last American dollar has been devalued and left floating, worthless paper in the deserted canyons of Wall Street, our BS empire will be remembered for the nuclear trash we have strewn, the water we have polluted and the air we have befouled. 

We will not be remembered in the lands of Vietnam primarily for our legacy of long past insult, murder and atrocity.  The gentle people of that land, like their model before them—the all-compassionate Buddha, have already forgiven us for those sins.  We will be remembered for the gift of Agent Orange, vile produce of Monsanto and Dow Chemical that continues to cripple and deform countless children in this otherwise Edenic land.  They may forgive us our sins, but the continuing brutal legacy of residual chemical deformity and death embedded in their native soil makes it impossible for these gentle people to forget us.  Their repeated requests for us to clean up this remaining toxic residue have been rejected by our courts.  Only a hue and cry from the conscience of an outraged American people can make the vile authors of this chemical carnage and our military who contaminated our unwitting soldiers and Vietnamese civilians alike, step up, admit their guilt and begin the arduous, necessary task of righting this terrible wrong.


Logged
mhbrownstein
Administrator
Hero Member
*****
Posts: 2472


View Profile Email
« Reply #13 on: October 14, 2011, 06:28:55 AM »

From Mark Shapiro:

Readers with an interest in  Monsanto may wish to visit the ‘Agent Orange Action Group’ website at http://www.aoag.org and also the excellent piece below. Be sure to scroll down and read the comments following the article! Justice for the Victims of Agent Orange!

http://foodfreedom.wordpress.com/2011/07/08/monsantos-agent-orange-being-used-to-clear-brazils-rainforest/
Logged
mhbrownstein
Administrator
Hero Member
*****
Posts: 2472


View Profile Email
« Reply #14 on: October 18, 2011, 06:08:56 AM »

From Food Freedom 10/17/2011:

Agent Orange status in Vietnam: Monsanto should financially help cleanup

 To read the article, please click: http://foodfreedom.wordpress.com/2011/10/17/agent-orange-status-in-vietnam-monsanto-should-financially-help-cleanup/#comment-19004
Logged
Pages: [1] 2 3 ... 253
  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!